ZAPLANUJ DZIAŁANIA I PRZYGOTUJ ZESPÓŁ

MASTER

Trening Master to konsultacyjne podejście do Twoich potrzeb w zakresie zarządzania. Zapewnia on bardziej doświadczonym negocjatorom umiejętność radzenia sobie ze złożonymi, wielostronnymi negocjacjami. 

Trening Master to konsultacyjne podejście do Twoich potrzeb w zakresie zarządzania. Zapewnia on bardziej doświadczonym negocjatorom umiejętność radzenia sobie ze złożonymi, wielostronnymi negocjacjami. 

Dla kogo jest ten trening?

 

Master jest przeznaczony dla osób z bardzo dużym doświadczeniem negocjacyjnym lub odpowiedzialnych za prowadzenie zespołów negocjacyjnych.

Trening Master umożliwia szersze spojrzenie na strategiczne implikacje procesu negocjacyjnego mieszczące się w szerszych celach biznesowych i komercyjnych firmy. Jest to idealne rozwiązanie dla menedżerów/dyrektorów, którzy uczestniczą w negocjacjach biznesowych na najwyższym szczeblu oraz często prowadzą i zarządzają zespołami negocjatorów.


“Dwa lata wcześniej brałem udział w treningu ANS, ale potem uznałem iż potrzebuje pomocy w ustalaniu celów strategicznych i zarządzaniu zespołem negocjacyjnym.”

National Account Director

Czego uczy trening Master?

 

BUDOWANIE ZESPOŁOWEGO PODEJŚCIA 

Zrozumienie transakcji negocjacyjnych przez wszystkie zespoły organizacji.


STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE NEGOCJACJAMI

Jak dopasować negocjacje do szerszych strategii i celów biznesowych?

“Scotwork jest rekomendowaną i profesjonalną organizacją o globalnym zasięgu, z którą praca to sama przyjemność. Scotwork wyszedł naprzeciw naszym potrzebom, oferując spójną i funkcjonalną platformę edukacyjną (. . .) Opracowaliśmy wysoce skodyfikowane, a jednocześnie proste podejście w całym naszym zespole przy pomocy programu nauki i rozwoju Scotwork.”

 

Anthony Groves, Global Commercial Director - Dentsu Aegis Network

Więcej o treningu Master

UCZY I INSPIRUJE

Trening Master przenosi proces budowania umiejętności poza salę negocjacyjną i umieszcza go w szerszym kontekście. Uczy jak zrozumieć zachowania kupującego i sprzedającego, rozwiązywać skomplikowane problemy, wybierać najlepszą ścieżkę strategiczną i motywować zespoły negocjacyjne. Szkolenie Master umożliwia szersze spojrzenie na strategiczne implikacje procesu negocjacyjnego mieszczące się w szerszych celach biznesowych i komercyjnych firmy.

PRAKTYKA PONAD TEORIĄ

Nowe ćwiczenia Case Play pozwalają zmierzyć się ze strategicznymi wyzwaniami negocjacyjnymi. To szkolenie zmusza do myślenia i jest dla tych, którzy negocjują według wytycznych dotyczących strategii, dla tych, którzy zarządzają zespołem negocjacyjnym i dla tych, których negocjacje wpływają na innych na strategicznym poziomie.

KONSULTANCI

Trening jest prowadzony przez dwóch ekspertów - konsultantów Scotwork, z których każdy posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji na najwyższym szczeblu. Poddają oni ocenie zadania negocjacyjne w czasie rzeczywistym, udzielają natychmiastowych informacji zwrotnych i dają wskazówki. Dogłębnie analizują zachowania kupującego i sprzedającego, które stanowią podstawę taktycznych i strategicznych wyborów. Indywidualnie doradzają w zakresie rzeczywistych wyzwań biznesowych.

Przed i po

Indywidualnie doradzamy w zakresie rzeczywistych wyzwań biznesowych uczestnikom treningów zarówno w czasie jak i po treningu:

PRZED TRENINGIEM

Zachęcamy Cię do dyskusji na temat celów strategicznych i zasad, które rządzą negocjacjami. Poznajemy Twoje wymagania, Twoją organizację, dopasowujemy trening do Twoich potrzeb. 

W CZASIE TRENINGU

Trening nie koncentruje się na tym, co dzieje się na faktycznym spotkaniu negocjacyjnym, ale skupia się na takich aspektach działań, które znajdują się poza widocznym nurtem negocjacji.

WSPARCIE PO TRENINGU

Trenerzy Scotwork zapewniają wsparcie i analityczne narzędzia pomagające uczestnikom przejść przez bardziej skomplikowane, strategiczne negocjacje dzięki czemu uczestnicy treningu Master wpływają w znaczący sposób na wyniki biznesowe. 

Jak wypada Twoja firma w porównaniu z innymi z danej branży?

Jak umiejętności negocjacyjne Twojej organizacji są oceniane w porównaniu z innymi w danej branży ? Dowiedz się dzięki Badaniu Sprawności Negocjacyjnej.

Man Glasses Small Min 2

Scotwork na świecie