BADANIE SPRAWNOŚCI NEGOCJACYJNEJ

Czy zastanawiasz się jak dobrze negocjuje Twoja organizacja?

Nasze Badanie Sprawności Negocjacyjnej odpowie na to pytanie i porówna Twój zespół i organizację z najlepszymi, wg Scotwork wynikami na świecie. Raport pomoże poznać Wasze mocne strony i wskaże priorytety rozwojowe.

Nasze Badanie Sprawności Negocjacyjnej odpowie na to pytanie i porówna Twój zespół i organizację z najlepszymi, wg Scotwork wynikami na świecie. Raport pomoże poznać Wasze mocne strony i wskaże priorytety rozwojowe.

Dowiedz się więcej o naszym Badaniu Sprawności Negocjacyjnej

 

Aby odnieść sukces, musisz mieć świadomość swoich umiejętności i umieć odpowiednio dobierać członków zespołu negocjacyjnego oraz przypisywać im odpowiednie role.

Nasza Badanie Sprawności Negocjacyjnej pomoże Ci zidentyfikować członków zespołu, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, doświadczenie i kompetencje do prowadzenia negocjacji w Twoim imieniu. Pomożemy Ci to ustalić, a następnie uzupełnić braki w umiejętnościach, tak aby Twój zespół stał się silniejszy i bardziej efektywny.

Czy Twoi negocjatorzy są powyżej czy poniżej średniej?

 

Jakie są najlepsze praktyki i jak je stosować aby uzyskać najlepsze wyniki?

 

Od lat badamy negocjatorów z różnych części świata i z różnych branż. Przeanalizowaliśmy wyniki i wiemy, w jaki sposób najlepsi negocjatorzy zawierają transakcje. Możemy przeanalizować wyniki Twojego badania i pomóc Ci zidentyfikować wszelkie braki umiejętności i opracować plan doskonalenia Twojego zespołu.

Man Glasses Small Min 2

Wyniki z badań Scotwork

23%

Uważa, że ich wyniki negocjacyjne zawsze tworzą długoterminową wartość dla biznesu

60%

Od czasu do czasu przystępuje do negocjacji bez zamiaru pójścia na jakiekolwiek ustępstwa

21%

Uważa, że relacje pomiędzy stronami wzmocniły się po negocjacjach

41%

Wskazało, że bardzo często nie ma czasu na przygotowania

51%

Zastanawia się, co jest dla nich ważne przed rozpoczęciem negocjacji

15%

Ustala na początku negocjacji, czego oczekuje druga strona

26%

Zawsze wie, jakie pytania zada podczas spotkania z drugą stroną

18%

Ma plan awaryjny na wypadek nie uzyskania porozumienia

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM RAPORTEM

W jaki sposób świat rozwiązuje konflikty?

Raport koncentruje się na dziewięciu obszarach negocjacji i zapewnia wyjątkowy wgląd w negocjacje (ponad 5 300 menadżerów z 39 branż w 31 krajach na całym świecie).

Raport koncentruje się na dziewięciu obszarach negocjacji i zapewnia wyjątkowy wgląd w negocjacje (ponad 5 300 menadżerów z 39 branż w 31 krajach na całym świecie).

Scotwork na świecie