ZROZUM PODSTAWY

Fundamenty Negocjacji

Niezależnie od Twoich umiejętności, wieku, doświadczenia czy branży, w której działasz, Fundamenty Negocjacji to początek Twojej podróży, dzięki której zmienisz życie i zyskasz kontrolę nad negocjacjami.

Niezależnie od Twoich umiejętności, wieku, doświadczenia czy branży, w której działasz, Fundamenty Negocjacji to początek Twojej podróży, dzięki której zmienisz życie i zyskasz kontrolę nad negocjacjami.

Dla kogo jest ten trening?

 

Trening Fundamenty Negocjacji dostarcza solidnych podstaw w zakresie negocjacji osobom z niewielkim doświadczeniem lub tym, których rolą jest wspieranie podczas negocjacji.


“Trening Scotwork dał mi solidne podstawy, pozwolił zrozumieć proces negocjacyjny oraz sposoby jego odczytywania i kontroli”

 

Account Director

Czego uczy trening?

 

Podczas treningu uczestnicy poznają filary, na których będą mogli się oprzeć, uczą się języka negocjacji oraz zdobywają wiedzę o kluczowych elementach procesu negocjacyjnego, na który składają się m. in.:


• podstawowe pojęcia negocjacyjne,

• proces, który leży u podstaw wszystkich negocjacji,

• odpowiedniego przygotowania się do negocjacji,

• konstruktywna wymiana informacji,

• znaczenie wymiany ustępstw i korzyści.

“Braliśmy udział w treningach w Wielkiej Brytanii i USA (. . . ) Było to bardzo pouczające doświadczenie. Trenerzy prowadzący szkolenie, zaimponowali mi skutecznością i efektywnością... Jednym z czynników, które mierzymy poza ROI są relacje i sposób, w jaki wpływają na nasze rozmowy handlowe. Muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z obu tych elementów.”

 

Sylvain Masson, Program Manager Deal Desk - Facebook

Darmowy dostęp do cyfrowych narzędzi 

Trening doskonalenia umiejętności negocjacyjnych Fundamenty Negocjacji jest początkiem Twojej drogi. Wszystko, czego uczestnicy nauczą się na warsztatach Fundamenty Negocjacji jest spójne i zgodne z zaawansowanymi treningami Scotwork (VANS, ANS, ANS2, MASTER, CNS).

NARZĘDZIE DO PRZYGOTOWYWANIA NEGOCJACJI

Bazując na modelu etapów przygotowań wprowadzonym podczas warsztatów negocjacyjnych, nasze NARZĘDZIE zapewnia proste ramy do planowania i przygotowywania

MODUŁ UTRWALAJĄCY WIEDZĘ

Po zakończeniu treningu otrzymasz od nas szereg materiałów i narzędzi online, dzięki którym poszerzysz wiedzę i rozwiniesz zdobyte umiejętności. 

BIBLIOTEKA SCOTWORK

Nasza obszerna biblioteka e-booków, white papers i blogów jest użytecznym źródłem inspiracji i edukacji dla każdego, kto aspiruje do bycia negocjatorem

Jak wypada Twoja firma w porównaniu z innymi z danej branży? 

Jak umiejętności negocjacyjne Twojej organizacji są oceniane w porównaniu z innymi w danej branży? Dowiedz się dzięki Badaniu Sprawności Negocjacyjnej.

Badanie Sprawności Negocjacyjnej

Jak umiejętności negocjacyjne Twojej organizacji są oceniane w porównaniu z innymi w danej branży? Dowiedz się dzięki Badaniu Sprawności Negocjacyjnej.

Badanie Sprawności Negocjacyjnej

Scotwork na świecie