Zespół Scotwork

 

Każdy z nas ma za sobą wiele lat doświadczeń w negocjacjach i choć pochodzimy z różnych środowisk to naszym wspólnym celem jest pomaganie naszym klientom w staniu się mistrzami w trudnej sztuce negocjacji i w wypracowywaniu najlepszych warunków porozumień. Nasza wiedza, doświadczenie, zaangażowanie i metodyka pozwala zmieniać sposób w jaki negocjuje świat biznesu.

WALDEMAR NOGAŚ

DOSKONAŁY ANALITYK I NEGOCJATOR

W ciągu 30 lat mojej pracy zawodowej doskonaliłem swoje umiejętności negocjacyjne w zakresie zarządzania sprzedażą u liderów rynku w takich sektorach jak FMCG, agro, budownictwo, opakowania metalowe. Pracując z największymi negocjowałem z kluczowymi klientami w handlu detalicznym, dystrybucji, a także z dostawcami. Od 6 lat jestem niezależnym konsultantem ds. zarządzania w zakresie strategii sprzedaży oraz projektowania i wdrażania strategii rynkowych.

Waldemar Nogaś

JACEK SŁOMA

EKSPERT W DORADZTWIE STRATEGICZNYM

Jestem doświadczonym managerem sprzedaży szczególnie w branży FMCG zarówno w kanale tradycyjnym, jak i nowoczesnym. Kierując i rozwijając zespoły sprzedażowe przeprowadziłem wiele procesów negocjacyjnych z klientami hurtowymi oraz detalistami. Jako ekspert w doradztwie strategicznym brałem udział w licznych negocjacjach w zakresie sprzedaży spółek. 

Jacek Sloma

MICHAŁ SOLIK

INSPIRUJĄCY I DOSKONAŁY COACH

Jestem doświadczonym managerem sprzedaży z branży FMCG z ponad 24-letnim doświadczeniem trenerskim, które pozwoliło mi w sposób dogłębny przetestować wiele mechanizmów wpływających na efektywność sprzedaży i realizację celów organizacji. Specjalizuję się w treningach z negocjacji i w sesjach coaching’owych prowadzonych dla wszystkich poziomów kadr, współpracując z międzynarodowym i wielojęzycznym biznesem.

Michal Solik

GRZEGORZ KRUPA

DOSKONAŁY COACH I MENTOR

Jestem Coachem ICF, mentorem, certyfikowanym trenerem biznesu, mówcą motywacyjnym oraz ekspertem testu osobowości zawodowej MPA z ponad 25 letnim doświadczeniem w tworzeniu i rozwoju efektywnych zespołów sprzedażowych rynku detalicznego, hurtowego, HoReCa oraz Modern Trade. Pracując z największymi bardzo często negocjowałem z niezależnymi firmami, partnerami biznesowymi, a także brałem udział w licznych negocjacjach o dużym stopniu trudności i złożoności wewnątrz organizacji.

Grzegorz Krupa