Powróć do zasobów

Zespół negocjacyjny – jakie kompetencje powinien posiadać?

Scotwork Polska
Job 5382501 1280

Tworzenie i zarządzanie zespołem jest jednym z najważniejszych aspektów w biznesie. Zespół negocjacyjny to grupa osób o różnych umiejętnościach i kompetencjach, które współpracują, aby osiągnąć wspólne cele negocjacyjne. Kompetencje zespołu negocjacyjnego, ich zrozumienie i rozwijanie, mają zasadnicze znaczenie dla sukcesu w prowadzeniu rozmów z klientami czy partnerami biznesowymi.

Kompetencje zespołowe – klucz do sukcesu

Negocjacje stanowią kluczowy element w świecie biznesu, a sukces w tej dziedzinie zależy w dużej mierze od tego, jakie grupa negocjacyjna ma kompetencje zespołowe. Efektywny zespół to nie tylko zbiór umiejętności indywidualnych, ale także synergia działań, która prowadzi do osiągnięcia optymalnych wyników. Czego nauczyć team, aby prowadził efektywne negocjacje zespołowe?

Umiejętności interpersonalne

 • - Zrozumienie psychologii negocjacji – zespół powinien rozumieć motywy, oczekiwania oraz zachowania negocjacyjne drugiej strony. Pozwoli to na dostosowanie strategii i taktyk.

 • - Emocjonalna inteligencja – zespół negocjacyjny powinien wiedzieć, jak budować relacje. Pomaga to w zrozumieniu emocji innych i efektywnym zarządzaniu własnymi emocjami w trakcie negocjacji.

 • - Komunikacja werbalna i niewerbalna – zdolność do jasnego wyrażania myśli oraz interpretacji sygnałów niewerbalnych drugiej strony jest nieoceniona w procesie negocjacyjnym.

Wiedza merytoryczna

 • - Zrozumienie branży i rynku – to bardzo istotna wiedza, którą powinien posiadać każdy zespół negocjacyjny. Skład całej drużyny bada branżę, w której działa firma, trendy rynkowe oraz czynniki ekonomiczne wpływające na negocjacje.

 • - Wiedza o produktach/usługach – znajomość oferowanych przez firmę produktów lub usług jest niezbędna do skutecznego argumentowania.

 • - Znajomość konkurencji – świadomość pozycji konkurentów, ich strategii oraz słabych punktów pozwala na lepsze pozycjonowanie własnej oferty.

Umiejętność analizy

 • - Ocena sytuacji – zdolność do szybkiego rozpoznawania kluczowych kwestii i interesów zarówno własnej firmy, jak i drugiej strony. Tego typu umiejętności czy role w zespole negocjacyjnym są istotne jeszcze przed rozpoczęciem rozmów.

 • - Analiza danych i statystyk – umiejętność interpretacji danych rynkowych, finansowych i statystycznych, które mogą być wykorzystane do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej.

 • - Prognozowanie wyników – przewidywanie potencjalnych scenariuszy i ich konsekwencji, co pozwala na lepsze przygotowanie się do różnych możliwości.

Kreatywność

 • - Znajdowanie nowatorskich rozwiązań – jak przygotować zespół do negocjacji? Nauczyć go umiejętności myślenia poza utartymi schematami. Jest to kluczowe przy rozwiązywaniu skomplikowanych problemów negocjacyjnych.

 • - Elastyczność myślenia – adaptacja do zmieniających się okoliczności i szybkie znajdowanie alternatywnych rozwiązań.

 • - Tworzenie sytuacji win-win – dążenie do sytuacji, które są korzystne dla obu stron, co zwiększa szanse na długoterminową współpracę.

Asertywność

 • - Skuteczna obrona własnych interesów – to umiejętność wyrażania i bronienia własnych interesów, przy zachowaniu szacunku dla drugiej strony.

 • - Respektowanie interesów drugiej strony – negocjacje zespołowe zawsze powinny uwzględniać interesy partnerów w procesie poszukiwania rozwiązań.

 • - Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów – zdolność do rozwiązywania różnic i konfliktów w sposób, który prowadzi do zadowalających obie strony wyników.

Role w zespole negocjacyjnym

W skutecznym zespole negocjacyjnym każdy członek pełni kluczową funkcję. Jak stworzyć zespół negocjacyjny? Według Scotwork kluczowe są trzy role negocjacyjne:

 • - Lider/Negocjator – to osoba prowadząca negocjacje, reprezentująca swoją stronę w rozmowach. Lider jest odpowiedzialny za komunikację z drugą stroną, przedstawianie ofert, argumentów oraz za negocjowanie warunków umowy. Musi wykazywać się nie tylko doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi i negocjacyjnymi, ale również zdolnością do szybkiego podejmowania decyzji, analizy informacji i adaptacji strategii w zależności od rozwoju sytuacji.

 • - Prawa ręka negocjatora – działa jako wsparcie dla głównego negocjatora, pomagając w formułowaniu argumentów, dopowiadając w trakcie rozmów i dostarczając niezbędne informacje czy dane, które mogą być wykorzystane na bieżąco. Prawa ręka często przypomina o wcześniej ustalonych celach i strategiach, może również służyć jako „zimny umysł”, pomagając głównemu negocjatorowi utrzymać obiektywizm i nie ulec emocjom.

 • - Obserwator – jest odpowiedzialny za obserwację języka ciała, tonu głosu i innych niewerbalnych sygnałów wysyłanych przez stronę przeciwną. Obserwuje kompetencje zespołowe drugiej strony i skupia się na wyłapywaniu subtelnym sygnałów, które mogą wskazywać na prawdziwe intencje, emocje lub możliwe punkty zaczepienia negocjacyjnego. Obserwator nie bierze bezpośredniego udziału w rozmowie, lecz notuje swoje spostrzeżenia, które mogą być później wykorzystane do przemyślenia strategii czy dostosowania taktyk negocjacyjnych.

Jak rozwijać kompetencje zespołu negocjacyjnego

Jak przygotować zespół do negocjacji? Dla rozwijania kompetencji należy przede wszystkim organizować specjalistyczne szkolenia i warsztaty. Takie szkolenia z negocjacji Warszawa mogą przynosić dużo korzyści. Ponadto warto wprowadzić system mentoringu i coachingu oraz monitorować i analizować wyniki całego zespołu.

Zespół negocjacyjny – podsumowanie

Dobrze przygotowany zespół negocjacyjny, wyposażony w kluczowe kompetencje, jest nieoceniony dla każdej organizacji. Zespoły te przyczyniają się do skuteczniejszych negocjacji, oszczędności czasu i zasobów, budowania solidnych relacji biznesowych oraz zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku. Rozwój kompetencji takiego zespołu przez szkolenia negocjacyjne i mentoring jest inwestycją, która przynosi długoterminowe korzyści dla całej organizacji. Zapoznaj się z ofertą Scotwork i zapisz swój zespół na szkolenia negocjacyjne!

Zapisz się do naszego newsletera

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i ma zastosowanie Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google. Cenimy Twoją prywatność. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.